MENU

Máte záujem?

Meno alebo firma *

Email *

Telefón

Správa

Kontakt:
maria.botanska@mbbm.sk
+421 902920929

O prieskume

Ako rozmýšľame pri nákupoch na internete? Koľko nákupov realizujeme na internete vs. v kamennej predajni? Kto sú internetoví kupujúci jednotlivých kategórií?

VIAC

Dizajn prieskumu

Reprezentatívna vzorka 1460 respondentov vo veku 18-69 rokov. Všetky kvóty sú vzájomne previazané. Metodológia on-line kombinovaná s osobným dopytovaním.

VIAC

Segmentácia

V štúdiách sme rozdelili obyvateľov Slovenska do 7 skupín, na základe ich postojov k nákupom, značke, cenám, akciovým nákupom a nákupom na internete.

VIAC

Štúdie

Štúdia segmentuje kupujúcich na základe ich vzťahu k nakupovaniu, značkám, cenám, akciám a životným hodnotám. Analyzuje nákupné správanie, vzťah k médiám a reklame.

VIAC

MENU