MENU

O prieskume

Základom pre spracovanie jednotlivých štúdií bol komplexný prieskum, ktorým sme si dali za cieľ komplexne zmapovať nákupné správanie obyvateľov na Slovensku, aby sme vedeli poskytnúť ten správny nástroj na efektívnu komunikáciu so zákazníkom.

Výsledkom tohto prieskumu bolo spracovanie týchto štyroch ucelených štúdií:

 1. Ako nakupujeme.
 2. Ako sme nakupovali v roku 2015 a čo plánujeme nakupovať v roku 2016.
 3. Ideálna dovolenka.
 4. Ako využívame služby.

Celkový prieskum kvantifikuje skupiny ľudí podľa ich nákupného správania do 7 segmentov a podrobne popisuje každý segment ako cieľovú skupinu alebo personu pre potreby následnej marketingovej komunikáciePoukazuje na rozdiely v nákupnom správaní medzi mladou a dravou generáciou a staršou generáciou.

Nemenej zaujímavou a samozrejme z pohľadu marketéra dôležitou informáciou je vzťah týchto segmentov nielen k nakupovaniu na internete a v kamenných predajniach, ale aj k jednotlivým médiám ako sú rádia, vybrané printy (ekonomické, lifestylové…), a k rôznym témam článkov a blogov na internete. Pozreli sme sa na to, aký majú vplyv jednotlivé formy reklamy (TV, rozhlas, printy, PR, bannerová reklama na internete, PR na internete, billboardy, letáky, produktové súťaže) na segmenty aj na jednotlivé demografické členenie populácie Slovenska.

Hľadáte vhodné médiá na komunikáciu? Definovali sme poslucháčov a čitateľov médií prostredníctvom ich frekvencie nákupov na internete a vybraných postojov ako hľadanie nových internetových obchodov, nakupovanie v zľavách a akciách, postoj k značke či dôvere a iné.

Špeciálnou kategóriou produktov, ktorú sme nemohli vynechať, ak sa pozeráme na nákupné správanie, sú služby a spokojnosť s ich poskytovaním. Ak podnikáte v oblasti cestovného ruchu, určite vás zaujme štúdia o tom, kde a ako dovolenkujeme.

Na začiatku sme spomínali komplexný prieskum. Jeho komplexnosť znamená, že sa nesnažíme len popisovať, aký je slovenský spotrebiteľ, ale sme sa nezabudli pozrieť ani na budúci potenciál jednotlivých produktových kategórií.

1. Ako nakupujeme?

Štúdia Ako nakupujeme je najrozsiahlejšia a prináša informácie o tom:

 • aké sú cieľové skupiny alebo persóny pre potreby marketingovej komunikácie,
 • aké sú naše postoje k značke, kvalite, cenám a akciám,
 • aké sú naše postoje k nakupovaniu,
 • aké sú rozdiely v nákupnom správaní medzi jednotlivými segmentami,
 • nakoľko sú emócie dôležité pri nákupe na internete a v kamennej predajni,
 • koľko ľudí nakupuje na internete a ako často,
 • koho osloví reklama na internete,
 • aké informácie a benefity by ste mali mať na webovej stránke,
 • či je pre nás dôležité pri výbere internetového obchodu (SEO, meno a dôvera, cena, cenové porovnávače, slovenské vs. zahraničné stránky…),
 • akým spôsobom nakupujeme vybrané kategórie (výhradne kamenný obchod, väčšinou kamenný obchod, poradenstvo v kamennej predajni a následný nákup na internete, väčšinou na internete alebo výhradne na internete),
 • aká je frekvencia nákupov na internete pre vybraných 16 kategórií,
 • ako jednotlivé typy reklamy ovplyvňujú naše nákupy (deklarácia nákupov),
 • aký máme vzťah k reklame,
 • kto sú poslucháči jednotlivých vybraných rozhlasových staníc a čitatelia vybraných printov z hľadiska frekvencie nákupov na internete a postojov k značke, cenám a akciám,
 • frekvencia čítanosti jednotlivých tém na internete analýza ich čitateľov,
 • vzťah k e-mailom a ochota poskytovať e-mailové adresy.poukazuje na rozdiely v nákupnom správaní a postojoch medzi mladou generáciou Y a staršou generáciou 

Viac o štúdií

2. Ako sme nakupovali v roku 2015 a čo plánujeme nakupovať v roku 2016?

Štúdia Ako sme nakupovali v roku 2015 a čo plánujeme nakupovať v roku 2016 poukazuje na potenciál trhu v analyzovaných kategóriách.

Penetrácia jednotlivých kategórií je dôležitým ukazovateľom pre každú obchodnú stratégiu. Aká je maximálna kapacita trhu? Koľko ľudí danú produktovú kategóriu kupuje? My sme sa zamerali na počet ľudí, ktorí si za posledných 12 mesiacov kúpili produkt z vybraných kategórií a ktoré sú častým sortimentom internetových obchodov.

Potenciál trhu:

Koľko ľudí nakúpilo kategóriu v posledných 12 mesiacoch?
Koľko ľudí plánuje kúpu v nasledujúcich 12 mesiacoch?
Koľko ľudí si produkt kategórie nekúpilo a ani neplánuje kúpiť?
Akú sumu zaplatili za daný produkt?
Aká je priemerná cena?
Koľko internetových a kamenných obchodov navštívili, kým si produkt zakúpili?
Kto sú títo ľudia?
Aké sú rozdiely medzi jednotlivými segmentmi, regiónmi či vekovými škálami?
Ako nakupujú na internete?
Aký typ reklamy ich osloví, aké média počúvajú a čítajú?

Kategórie:

Mobilné telefóny, tablety, notebooky, televízory, fotoaparáty, kamery, menšie domáce spotrebiče (napr. mikrovlnka, odšťavovač, mixér…), pračky, chladničky, bicykle, in-line korčule, lyže a lyžiarske výstroje, automobily, kuchynské linky, nábytok do obývačky, nábytok do spálne, nábytok do detskej izby.

Informácie zo štúdie je možné zakúpiť individuálne aj po jednotlivých kategóriách. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

3. Ideálna dovolenka?

Štúdia Ideálna dovolenka poukazuje na potenciál nových služieb a inovácií ubytovacích zariadení na Slovensku.

Kvantifikuje počet ľudí, ktorí za posledných 12 mesiacov dovolenkovali v zahraničí, na Slovensku či v Českej republike.
Analyzuje najdôležitejšie motivátory kúpy dovolenky a kvantifikuje potenciál pre vybrané aktivity a atrakcie ako bazén a wellnes, jazda na koni, športové aktivity, all inclusive, umelecké aktivity, skrášľovacie procedúry, cvičenie jogy a iné.

V štúdii sa dozviete:

Ako môžete prilákať nových zákazníkov?
Čo od dovolenky očakávajú a aké aktivity a služby by uvítali?
Kto sú? Aký majú postoj ku kvalite, cenám, zľavám a zľavovým portálom?
Akým spôsobom na túto skupinu ľudí cieliť marketingovú komunikáciu?
Aké média(rádia, časopisy, témy na internete) počúvajú a čítajú?

Viac o štúdií

4. Ako využívame služby?

Štúdia Ako využívame služby, prináša informácie o tom, koľko ľudí využíva vybrané služby.
Kvantifikuje počet ľudí, ktorí využívajú jednotlivé služby, analyzuje ich podľa segmentov a socio-demografických znakov. Poukazuje na ich spokojnosť s jednotlivými službami.
Štúdia analyzuje návštevníkov nákupných centier, reštaurácií, kaviarní, fitness centier, športovo-zábavných aktivít, masážnych, kaderníckych a kozmetických salónov, laserových štúdií, kúpalísk a aquaparkov, zábavných parkov pre deti…)

Štúdia odpovedá na otázky:

Aká je penetrácia, respektíve maximálny počet zákazníkov pri využívaní jednotlivých služieb?
V akej frekvencii služby využívajú?
Ako sú spokojní so službami?
Kto sú? Aký majú postoj ku kvalite, cenám, zľavám a zľavovým portálom?
Akým spôsobom na túto skupinu ľudí cieliť marketingovú komunikáciu?
Aké média(rádia, časopisy, témy na internete) počúvajú a čítajú?

Viac o štúdií

Dizajn prieskumu

Reprezentatívna vzorka 1460 respondentov vo veku 18-69 rokov. Všetky kvóty sú vzájomne previazané. Metodológia on-line kombinovaná s osobným dopytovaním.

VIAC

Segmentácia

V štúdiách sme rozdelili obyvateľov Slovenska do 7 skupín, na základe ich postojov k nákupom, značke, cenám, akciovým nákupom a nákupom na internete.

VIAC

Štúdie

Štúdia segmentuje kupujúcich na základe ich vzťahu k nakupovaniu, značkám, cenám, akciám a životným hodnotám. Analyzuje nákupné správanie, vzťah k médiám a reklame.

VIAC

MENU