MENU

Nakupujú na internete len mladí ľudia?

Na internete nakupujú mladší aj starší

Mnohé firmy cielia svoje internetové kampane najmä na mladých ľudí. Najintenzívnejšou vekovou skupinu sú síce ľudia vo veku od 25-34 rokov ale vek ale nie je jednoznačné kritérium pri nákupoch na internete. Sú mladí ľudia, ktorí na internete nakupujú s nižšou frekvenciou a naopak sú aj starší ľudia, ktorí nakupujú často.

graf kupujúci na internete podľa veku

Na internete nakupujú ľudia z veľkých miest aj z malých obcí.

Na to, či nakupujeme na internete často, nehrá rolu ani to kde bývame. Tí, čo nakupujú na internete s vyššou frekvenciou sú zastúpení rovnako z väčších miest aj z malých obcí a kopírujú rozloženie obyvateľov Slovenska podľa demografického rozloženia.

 

graf kupujúci na internete podľa veľkosti sídla Ktoré kritérium člení kupujúcich na internete?

Čo teda ovplyvňuje nakupovanie na internete?
Sú to naše postoje k nakupovaniu, naše životné hodnoty a postoje, prostredie kde žijeme, bývame či pracujeme.

Práve na základe týchto kritérií sme rozdelili obyvateľov Slovenska do 7 segmentov.  Segmenty odrážajú naše zvyky či postoje k nakupovaniu a delia kupujúcich na základe benefitov, motivátorov,bariér ktoré ovplyvňujú ich nákupné správanie celkovo a aj na internete.

 

Vzorka 1460 respondentov. Viac informácií v sekcii Dizajn prieskumu.

bariérykampaňmotivátorynakupovanie na internete

O prieskume

Ako rozmýšľame pri nákupoch na internete? Koľko nákupov realizujeme na internete vs. v kamennej predajni? Kto sú internetoví kupujúci jednotlivých kategórií?

VIAC

Dizajn prieskumu

Reprezentatívna vzorka 1460 respondentov vo veku 18-69 rokov. Všetky kvóty sú vzájomne previazané. Metodológia on-line kombinovaná s osobným dopytovaním.

VIAC

Segmentácia

V štúdiách sme rozdelili obyvateľov Slovenska do 7 skupín, na základe ich postojov k nákupom, značke, cenám, akciovým nákupom a nákupom na internete.

VIAC

MENU